BẢNG GIÁ HUẤN LUYỆN BƠI LỘI

12 buổi/khóa
Dưới 7 tuổi
Từ 7 trở lên 
Bơi Cơ bãn
(Bơi ếch)
2.000.000
1.800.000
MIỄN PHÍ
Các kỹ năng khác được huấn luyện trong quá tập luyện:
Đứng nước
Cứu đuối – voọc bẽ …
Kỹ thuật lặn
Kỹ thuật Santo ngược
Kỹ thuật Xuất phát.
Trang bị các kỹ năng về Bơi lội.
Bơi trườn sấp
(Bơi sải)
1.500.000
Bơi ngữa
1.500.000
Bơi bướm
2.000.000
Huấn luyện
theo giờ
300.000/giờ/người
Tham gia Truly Club:
600 K / tháng (Đã học bơi tại Truly)
800 K / tháng (Mới tham gia)