Đại hội TDTT

Vào ngày 20/11/2021 Clb Truly sẽ ngưng bán do các bạn bận đi thi đấu. Các bạn xem lịch, link ủng hộ nhé.

Link đính kèm: “…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!